BBR 25 och 26

BBR 26 och 26

Den 1:a Juli 2018 löper övergångsreglerna i BBR 25 samt BEN 2 ut. Det innebär att energiberäkningar enligt BBR efter detta ska följa BBR 25 samt BEN 2. Den 12:e Juni 2018 kom dock BBR ut med nya regleringar i form av BBR 26 samt BEN 3. Control Engineerings tolkning av dessa är att övergångsreglerna för både BBR 25 samt BEN 2 förlängs till 1:a Januari 2019. BBR 25 samt BEN 3 kan hittas här:
BBR 26
BEN 3

Control Engineering kommer innan den 1:a Juli 2018 att publicera ett nytt beräkningsformulär för framtagande av rapport enligt BBR 26 och BEN 3. Denna rapport kommer kunna användas oavsett hur BBR 26/BEN 3 ska tolkas med avseende på övergångsregler. Vår rekomendation är att alla användare av EnergyCalc byter till den nya rapporten när vi publicerat den.