Energibalansberäkning av ett exempelhus

Den här guiden går steg för steg igenom hur man genomför en energiberäkning med EnergyCalc. Exempelhuset är ett vanligt litet trähus med två lager isolering i väggarna och är byggt på betongplatta med 300mm isolering av cellplast. Exempelhuset är något förenklat för att det ska bli enklare att gå igenom de olika stegen utan att fastna i mer komplicerade detaljer.

Steg 1: Uppmätning av husets ytor.

Steg 2: Inmatning av komponenter i EnergyCalc.

Steg 3: Inmatning av övriga indata samt beräkning.

Följande filer innehåller information om huset och beräkningen:

Exempelhus – beskrivning: Beskrivning av husets konstruktion samt ritningar.

Excelark med indata: Det excelark som används i guiden.

Exportfil från EnergyCalc: Fil som kan importeras till EnergyCalc, innehåller det utträknade exempelhuset.

Beräkningsrapport: Utskrift av beräkningsrapport för exempelhuset från EnergyCalc.

Nästa