Energieffektivisering av byggnader

Med EnergyCalc kan du snabbt och enkelt jämföra vilken inverkan olika materialval och isoleringstjocklekar har på energiförbrukningen.

Med EnergyCalc kan du enkelt:

  • Spara pengar genom att isolera där det bäst behövs.
  • Jämföra fönsteralternativ.
  • Jämföra olika material.