Solceller i EnergyCalc

Solceller i EnergyCalc .

Bakgrund
Energiberäkningen med EnergyCalc tar fram husets energiförbrukning och energiprestanda i bruttoformat.

Enligt BBRs byggregler ska det beräknas ett primärenergital utifrån energiförbrukning och därvid ska fastighetsenergi och energi för varmvatten läggas till samt att man får avräkna besparing från värmepumpar samt även ”gratisenergi” som kan nyttjas för byggnadens uppvärmning och varmvatten.
Energiåtgången viktas också mot energislag som el, olja fjärrvärme etc. samt en geo-faktor var i sverige byggnaden uppförs.

För uppfylla alla regler använder vi ett excelark, energibalansrapport.xlsx, för att få fram en fullständig rapport som beräknar och visar alla parametrar som erfordras för att verifiera att byggnaden uppfyller kraven på energiprestanda i BBR .
För eluppvärmda byggnader är solenergin ett sånt exempel på ”gratisenergi” som man lägger in i energibalansrapporten.
Det finns ett fält  gratisenergi som därvid användas och ledtexten Solenergi skriv in.

Hur mycket energi kan används i energiberäkningen.
I bästa fall kan leverantören av solenergisystemet ge värden som direkt kan använda i energibalansrapporten.

Exempel på uträkning av solenergi med simulering i EnergyCalc:
Man får ta upp den del som kan nyttjas för byggnadens uppvärmning och varmvatten.
Ett sätt att räkna ut den del som kan användas för uppvärmning är simulering, där man använder fönster istället för solceller.
Skapa en kopia av beräkningen i EC. Bra att namnge den med tilläggsbeteckning solcell.
Ersätt en byggnadel, tex. en viss del av arean av taket, med ett fönster med solcellernas area, sätt u-värdet till samma som den utbytta delen (Glöm inte att dra av solcellsarean från den ersatta byggnadsdelen) Uppskatta vinkel mot solen och justera solcellernas area innan du ersätter byggnadsdelen.
Sätt solcellsfönsterets G-värde till samma som verkningsgraden för solcellerna.  Ungefär 0,2 brukar vara ett standardvärde för dagens solceller år 2023.
Sätt ramandel till 0% och skuggfaktorn till 0.
Beräkna huset igen och räkna ut differensen i energiförbrukning mot beräkningen innan justeringarna.
Har man värmepump så multipliceraras verkningsgraden (Gvärdet) med med COP-faktorn. T.ex. så ger COP 3 ett ungefärligt G-värde 0,6
Har man stora solceller blir det även energi över för varmvatten eftersom man endast får tillgodoräkna energin som kan nyttjas för uppvärmning.
Generellt sätt brukar man räkna med att hälften av energin för varmvatten kan komma från solceller.
Skriv en notis om simuleringen och dess resultat i Energibalansrapporten.

Inte helt perfekt metod men oftast betydligt bättre än vad man kan få för information från de som levererar solceller.

Eftertanke
Det kan vara svårt att få leverantören av solceller att utlova energiprestanda som direkt kan användas i energiberäkningar.

I praktiken är det i dagsläget svårt att särskilja hur mycket ström som kommer från solcellerna till värmesystemet och hur mycket som går ut på nätet

Mest bekymmersfritt är att räkna på huset utan besparing från solceller då det oftast är mycket välisolerade hus med bra värmeanläggning som får solceller.
När solcellerna inte är med i energiberäkningen ska det skrivas en notis om detta.

För ett hus som inte har eluppvärmning blir det en tolkningsfråga om man kan tillgodoräkna el från solceller som användningsbar för husets energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten.
Det lutar mot att tolkningen blir att ingen solenergi då får tillgodoräknas.

Det finns funderingar vad en solcellsanläggning har med ett hus energiförbrukning att göra?
Eluppvärmda hus kan med nuvarande byggregler (BBR29) byggas med energimässigt sämre klimathölje om man har solceller (eller VP).