Introduktion till energiberäkning med EnergyCalc

Den här introduktionen är till för att ge en övergripande beskrivning av de olika delarna i EnergyCalc och en genomgång av hur det går till att göra en beräkning av ett exempelhus. Mer detaljerad information finns i manualen.

Formulär där man hanterar de olika byggnadsdelarna

EnergyCalc är uppdelat i fyra olika delar, tre som används för att mata in data om byggnaden och en som visar resultatet av beräkningen.

När alla indata är ifyllda trycker man på beräkna-knappen för att räkna ut hur mycket energi som går åt för att värma upp huset. Om man får upp ett felmeddelande som säger att beräkningen misslyckas och att man ska kontrollera indata brukar det bero på att man har satt någon area till 0.

När beräkningen är klar kan man skriva ut en rapport som visar ett mer utförligt resultat och samtliga indata.

Introduktionen är uppdelad på samma sätt som programmet:

Komponenter >>

Här lägger man till de olika delarna av huset med undantag för grunden.

Husgrund >>

Här anger man till vilken sorts grund som används och vilka dimensioner och material som ingår.

Byggnad >>

Här anges de data om byggnaden som inte är konstruktioner, geografisk placering, ventilation, interna energitillskott, mm.