Användargränsnitt

EnergyCalc – Användargränssnitt

Användargränsnittet i EnergyCalc är utformat för att vara lättöverskådligt och enkelt att lära sig, även för personer som inte är energiexperter. Alla viktiga indata och de ingående byggnadskonstruktionerna finns på samma huvudformulär, uppdelade efter kategori.

Formulär där man hanterar de olika byggnadsdelarna

Formulär för komponenter

Här anges data om väggar, tak, fönster och dörrar. Varje del har sin tabell i formuläret. Olika lager i väggar och tak läggs till formuläret för flerlagerkomponenter

Formulär där man fyller i data om byggnadens grund

Formulär för husgrunden

Här anges data om husgrunden. Husgrundstyp väljs ur listan och ingående lager i konstruktionen matas enkelt in i formuläret för flerlagerkomponter och läggs in i tabellen för grundplatta.

Formulär för allmän data om byggnaden

Formulär för allmän data om byggnaden

Här anges allmän information om byggnaden exempelvis vilken area byggnaden har och vilken klimatprofil som skall användas. Här anges även data om byggnadens ventilationssystem.

Formulär för flerlagerskomponenter

Formulär för flerlagerkomponenter

I det här formuläret konstruerar man komponenter som består av flera lager, exempelvis väggar. De tillgängliga materialen finns i listan till höger och de lager som ingår i komponenten finns i listan till vänster.

Resultatet av beräkningen

Resultat

Här presenteras resultatet av beräkningen. Alla relevanta värden är grupperade på ett överskådligt sätt.

Beräkningsrapport för utskrift

Rapport för utskrift

EnergyCalc genererar en fullständig rapport som dels visar resultatet av simuleringen och även all indata som använts till beräkningen. Exempel på beräkningsrapport (PDF)