Energiberäkning för bygganmälan

Beräkna energiförbrukning vid nybygge, snabbt och enkelt


Med EnergyCalc kan du göra den beräkning som krävs vid bygganmälan på bara några få timmar. Faktum är att det förmodligen kommer att ta dig under en halvtimme att göra själva beräkningen i programmet, det som tar tid är uppmätning från ritningen.

Energiberäkning enligt gällande regler i BBR

EnergyCalc bygger på de beräkningsmetoder som tagits fram för att uppfylla kraven i EU:s energidirektiv. Boverkets regler i BBR bygger i sin tur på detta direktiv. Om reglerna i BBR ändras så släpper vi en uppdatering av EnergyCalc. Eftersom fria uppdateringar ingår i licensen och vi informerar alla kunder om dem så kan du vara säker på att alltid räkna enligt gällande regler.

Vi har även en guide som beskriver steg för steg hur det går till att utföra en beräkning och skriva ut de rapporter som krävs vid bygganmälan.

Sammanställning inför bygglov -byggsamråd

För att användare av EnergyCalc på ett enkelt sätt ska kunna skapa energiberäkningsrapporter som lämnas in vid bygganmälan har vi tagit fram ett excel-formulär. I detta excelformulär för man in byggnadens behov av uppvärmningsenergi som beräknats med EnergyCalc. Utöver detta för man in information om uppvärmningssystem, varmvattenförbrukning och klimatzon. Detta ligger sedan till grund för en rapport som jämför byggnadens specifika energiförbrukining med energikraven i senaste BBR. Formuläret innehåller tydliga instruktioner för hur det ska användas.

Läs mer och ladda hem excelformuläret här: Energibalansrapport senaste BBR.