Hjälp och info

Introduktion till energiberäkning med EnergyCalc.

Den här introduktionen är till för att ge en övergripande beskrivning av de olika delarna i EnergyCalc och en genomgång av hur det går till att göra en beräkning av ett exempelhus. Mer detaljerad information finns i manualen.

Läs mer..

Energibalansberäkning av ett exempelhus

Den här guiden går steg för steg igenom hur man genomför en energiberäkning med EnergyCalc.

Läs mer..

Användarmanual

Ladda ner användarmanual(pdf)

2 Comments

Leave a comment
 1. Johan mars 6, 2015 at 20:37 #

  Hej!

  Går det att spara mina egna väggtyper eller försvinner de efter varje beräkningsomgång?

  Går programmet även att använda för lokaler och väljer man i så fall attvälja det och få standardmässiga värden för ventilation och dyligt även för tex kontorslokaler? Kraven enligt bbr är ju lite annorlunda också för lokaler, står kraven även för lokaler i slutrapporten eller är det bara för bostäder.

  • Bengt_CE april 26, 2019 at 00:40 #

   Ja du kan spara väggtyper till kommande beräkningar.

   För bostäder är brukardata specificerade i BEN 1..3. Dessa data finns med i EnergyCalcs energibalansrapport i excel.

   För lokaler har boverket endast specificerat brukardata för skolor.
   För andra typer av lokaler är det upp till projektören att utreda dessa data.
   I EnergyCalcs energibalansrapport finns det med en schablon i excel, som kan användas för att få fram uppskattade värden av ventilationsflöden och fri tillskottsenergi som t.ex. från belysning och personvärme. Använda indata ska skrivas ut och bifogas beräkningarna. Krav på energiprestanda är däremot helt specificerade i BBR25/26 både för lokaler och bostäder och de dokumentras fullt ut i EnergyCalcs energibalansrapport

Leave a Reply