Hjälp och info

Introduktion till energiberäkning med EnergyCalc.

Den här introduktionen är till för att ge en övergripande beskrivning av de olika delarna i EnergyCalc och en genomgång av hur det går till att göra en beräkning av ett exempelhus. Mer detaljerad information finns i manualen.

Läs mer..

Energibalansberäkning av ett exempelhus

Den här guiden går steg för steg igenom hur man genomför en energiberäkning med EnergyCalc.

Läs mer..

Användarmanual

Ladda ner användarmanual(pdf)