BBR24

OBS
Senaste BBR är BBR 29
BBR25_BBR28 användas efter 2018-12-31

BBR24 gällande fr.o.m. 2016-12-15

BBR24 är Boverkets senast regelutgåva som berör byggnaders energiprestanda.
Denna regelsamling har med en förändring, hur en byggnads energiförbrukning ska verifieras efter att den byggts och varit i drift i ett år, för att få slutbesked. Denna verifiering  är beskrivet i en separat regelutgåva BEN-1. som utgavs samtidigt.
I BEN-1 så är inparametrar för energianvändning detaljerat specificerade och standardiserade så att husens energiprestanda ska kunna jämföras på ett rättvist sätt. Det rör sig om innetemperatur, klimatdata samt mera detaljerade saker som hur mycket hushållsenergi som kan tillgodogöras för uppvärmning.

Förutom anpassning till BEN-1 har det inte skett någon större förändring i BBR24.
T.ex. så är det samma gränser på energiförbrukning, effekter och zonindelning som tidigare.

Varför energiberäknas byggnader?

För att få slutbesked för en byggnad, måste den klara ganska hårda krav på energiprestanda och
för att säkerställa att byggnaden klarar dessa krav måste man göra en energiberäkning redan vid projekteringen. Detta för att inte råka ut för den otrevliga situationen att den färdigbyggd byggnad inte klarar kraven vid verifieringen.
Kommunernas krav på att begära fullständiga energiberäkningar vid bygglovsärenden kan variera.

Behöver byggnaderna räknas enligt BEN-1?

Jag citerar Boverkets Robert Johannesson
”För det fall det har någon betydelse för er verksamhet vill vi göra er uppmärksam på att kraven på verifieringsberäkning tidigast kan förväntas uppstå i samband med verifieringen av den färdiga byggnaden. Det är inget krav i BBR att beräkningar av förväntad energianvändning i samband med projekteringen behöver uppfylla kraven i BEN.” / slut citat
Boverkets tolkning är alltså att energiberäkningar vid projektering fortfarande kan beräknas utan att använda BEN-1.

Hur anpassas EnergyCalc för de nya reglerna och hur berör det dig.

Beräkningar med EnergyCalc kan användas fullt ut vid projektering och de är anpassade att följa BBR24.
Vi har nu anpassat EnergyCalc och våra rapporter för bostäder att följa BEN-1, så att EnergyCalc också ska kunna användas vid verifiering av färdigbyggda bostäders energiförbrukning.
Historik:
Vi gav den 15:e dec. 2016, ut en ny indata och energibalansrapport för bostäder, som följer BEN-1. Detta är inte vår slutgiltiga lösning men ger EnergyCalcs användare anpassade indata som följer BEN-1.  Ny utgåva R1 publicerades den 19 dec. 2016 som har förställt återvinning från VV. system till  0 %.
Länk till senaste BBR och energibalansrapport: