Steg 2 – Inmatning av komponenter

Energiberäkning med EnergyCalc

Nu när huset är uppmätt så för man in de olika delarnas mått som finns i Excel-arket i EnergyCalc.

EnergyCalc har tre formulär för indata om byggnaden fyll i formulären ett i taget.

Komponenter

Formulär för komponenter

Här lägger man in data om byggnadens klimatskal, dvs väggar tak och fönstren, grunden har ett eget formulär som fylls i senare. Man kan även lägga till ytterväggar och mellanbjälklag i det här formuläret, de har inte så stor betydelse för energibalansen, särskilt inte om det är lätta väggar så i det här exemplet så räknar vi inte med dem.

Fönster

Fönsterhanterare

Lägg till ett nytt fönster genom att trycka på knappen ”Ny” för att öppna fönsterhanteraren.

I det här exemplet lägger vi in den sammanlagda arean för fönster i varje riktning, det går även att lägga in alla fönster ett och ett. För in densammanlagda area och ramandel som räknades ut i Excel-arket. Fönstrets U-värde får man från leverantören och är i det här fallet 1,2. G-värdet är oftast 0,6 men om glaset är frostat så kan det vara mindre. Skuggfaktorn beror på vilken riktning fönstret sitter i, överhäng från tak och andra objekt som kan skugga fönstren, mer om detta finns i avsnittet om fönster i EnergyCalc-manualen.

Fortsätt och gör likadant med fönstren i de andra riktningarna.

Dörrar

Dörrhanterare

Lägg in den sammanlagda arean av dörrarna och deras u-värde

I det här fallet finns bara en dörr och den har arean 2,1m² och U-värde 1. Om byggnaden har flera dörrar med olika U-värden skall de läggas in för sig.

Ytterväggar

Här lägger man in husets väggar. Om väggarna är gjorda i olika material, till exempel ett tvåvåningshus med nedervåning i lättbetong och övervåning i trä så läggs de in som olika komponenter i listan.

Eftersom det här huset är byggt i trä med reglar mellan isoleringen så läggs väggarna in som två olika komponenter en med isolering och en med reglar.

Yttervägg – Isolering

Yttervägg innan material lagts till

Ytterväggshanterare – Isolering

Börja med att lägga in den delen av väggen som är isolering genom att trycka på ”ny” knappen för att öppna hanteraren för flerlagerskomponenter.

Börja med att namnge komponenten, i det här fallet får den heta ”Yttervägg- Isolering”, fyll i väggens area – reglar som finns i excel-arket.

Nu är det dags att bygga upp väggen, väggkonstruktionen finns oftast beskriven i konstruktionsritningen eller i leveransdeklarationen. Bygg upp väggen inifrån och ut genom att välja material från listan till höger och trycka på ”lägg till” knappen. Skriv därefter in materialets tjocklek. Lägg sedan till nästa lager osv tills alla materiallager i väggen finns med.

Det här huset har två gipsskivor på 13mm och 250mm isolering. Utanför isoleringen finns vinpapp, luftspalt och lockpanel, eftersom luftspalten är ventilerad så kan man inte räkna med panelen.

Yttervägg – reglar

Ytterväggsdel med reglar

Lägg till den delen av ytterväggen som består av reglar, detta görs på samma sätt som delen med isolering, fast isoleringen är utbytt mot trä och arean är regelarean som finns i Excel-arket.

Tak

Tak

Taket läggs till på samma sätt som väggarna. Är det olika konstruktion på taket på olika ställen så läggs de in var för sig. I det här fallet så hela taket av samma konstruktion. Det är gips och ett bjälklag med 400mm lösullsisolering. Eftersom huset har en kallvind läggs även en kallvindsekvivalent in i listan.

Nu är all indata ifylld i formuläret för komponenter. Gå vidare till fliken husgrund.

Husgrund

Formulär för husets grund

I det här formuläret fyller man i uppgifter om husets grund.

Välj den grundtyp som passar bäst i rullgardinsmenyn, i det här fallet ”ISO Platta på mark utan kantisolering” Fyll i byggnadens omkrets och grundmurens tjocklek. Välj marktyp i rullgardinsmenyn, detta är oftast grus. Lägg sedan till grundplatta i listan för detta. Grundplattan är en flerlagerskomponent och hanteras på samma sätt som väggar och tak.

Grundplattans materiallager

Den här grunden består av en gjuten betongplatta på 100mm med en isolering av cellplast som är 300mm tjock. Arean är grundarean från Excel-arket.

Föregående Nästa