Steg 3 – Inmatning av övrig information om huset

Energibalansberäkning av ett exempelhus, steg 3

Byggnad

Formulär för övrig information om huset

I det här formuläret fyller man i information om byggnaden och dess ventilationssystem.

Klimatprofil

I den här menyn väljer man en klimatprofil baserat på var huset skall byggas, om platsen som huset ska byggas på inte finns med så väljs den som ligger närmast. Observera att det ofta är rätt stor skillnad i klimat beroende på om det är vid kusten eller inlandet, därför kan det ofta vara bättre att välja en klimatprofil som ligger på lite längre avstånd än en som ligger annorlunda placerad i förhållande till kusten.

Ventilationsmeny

Välj P50 i menyn.

Luftläckage

Byggnadstäthet: Det här beror på hur tätt huset är vanliga trähus som detta är oftast normtäta.

Vindpåverkan: Normalt läge. Beror på hur huset är placerat, se manualen för mer information.

Exponerade fasader: hur många fasader som är exponerade mot vind, oftast mer än en fasad.

Ventilation

Här för man in uppgifter om husets ventilationssystem. I det här fallet är det ett FTX-system installerat. Ett FTX-system har reglerad från och tilluft och värmeåtervinning av frånluften.

Tilluft: 0,35 liter/sekund och m² ger 112,5*,35*3,6 =141,75 m²/h (avrunda till 142) .

Frånluft: Eftersom det är ett balanserat system så är det lika mycket frånluft som tilluft.

Värmeväxlingsgrad: Värmeväxlarens verkningsgrad, i det här fallet 80%

Övriga indata

Internt värmetillskott: Här för man in hur mycket ”gratisenergi” man får från personer som vistas i huset och apparater och dylikt. I den här beräkningen använder vi bara ett standardvärde.

Bruksarea: Fyll i Atemp från excel-arket.

Innetemperatur: Brukar ligga på 21-22°C. 22°C ger en viss säkerhetsmarginal.

Beräkna

Nu är alla nödvändiga indata ifyllda.

Sammanställning av beräkningsresultatet

Tryck på ”beräkna” knappen för att räkna ut energiförbrukningen, om det dyker upp ett felmeddelande beror det oftast på att man glömt fylla i någon area för en komponent. Resultatet av beräkningen presenteras i fliken resultat.

Tryck på ”skriv ut” knappen för att producera en rapport som kan skrivas ut.

Föregående