Husgrund

Introduktion till EnergyCalc – Husgrund

I det här formuläret så fylls all information som rör husets grund. Detta formulär används även för källare och de delar av sutteräng-hus som ligger under mark.

Börja med att välja den grund ur listan som bäst överensstämmer med husets grund. Om det är en vanlog markplatta brukar ”ISO platta på mark med vertikal kantisolering” passa bäst. Det är lite olika indata för de olika grundkonstruktionerna. Här tas de upp som gäller för platta på mark med vertikal kantisolering. Mer information om de andra grundkonstruktionerna finns i manualen.

Byggnadens yttre omkrets gäller omkretsen på markplattan.

Grundmurens tjocklek är tjockleken på kantelementen.

Isoleringen djup under mark är den totala tjockleken på isoleringen på utsidan av markplattan, den brukar vara tjockare än isoleringen under markplattan som läggs in i tabellen för markplatta.

Isoleringens konduktivitet fås från tillverkaren.

Välj den marktyp som stämmer in bäst med marken huset, oftast läggs en grusbädd under huset.

Grundplatta

Grundplattan läggs in som andra flerlagerskomponenter, isolering under markplattan skall också läggas till i denna.