Resultat

Introduktion till EnergyCalc – Resultat

 

När byggnaden är beräknad så visas resultatet av beräkningen i den här fliken.

Genom att trycka på skriv ut knappen kan man skriva ut en mer utförlig rapport som även sammanställer alla indata i som använts i beräkningen.