Versionsinfo energibalansrapport

Versioner för BBR.25..26 med primärenergital
*Version v03 inkluderar uppräknat primärtal vid hög ventilation.
*Version v04 inkluderar extra information om erforderlig effekt.
*Version v05 inkluderar justerad tillåten maxeffekt södra Sverige.
*Version v06 inkluderar komplettering med extra rapportrad av beräknad specifik energi enligt äldre standard med köpt energi + minder textjustering.
*Version v07 inkluderar justerat grundvärde för flerbostadshus tillåtna primärtal från 90 till 85.
*Version v08 och 09 kompatiblitetsuppdatering för olika excelversioner.
*Version v10 Korrigering av verkningsgrader för olika värmesystem till att stämma överens med modernare anläggningar.
*Version v11 Norrköping korrigerad att ligga i Östergötland.
Versioner för BBR.25..28 med primärenergital
*Version v01 inkluderar uppdaterade texter att beräkningarna är enligt BBR25..28. Detta för att många kommunala handläggare efterfrågar detta i rapporten.
*Version v02 komplettering med 3 st kommuner som fanns i BBR men saknades.
*Version v03textkorrigering för rapportbladet om gränser för tillåten effekt och och energi.
Versioner för BBR 29 med primärenergital
Version v01  Ändringar anpassning enligt BBR 29 Flera småhustyper samt ändringar i prestandaberäkning.
Version v02 Konkreta hänvisning till BEN 1 t.o.m. BEN3 och BBR29.
Version v03 korrigering metabolsk energi beräknad på lägenheters indelning r.ok.
Version v04 textkorrigering för rapportbladet om gränser för tillåten effekt och och energi.
Version v05 textkorrigering för rapportbladet: Version av BBR.
Version v06 korrigering av max tillåtna EPpet tal för lokaler och lägenheter<35 m2, samt tillåten maxeffekt för mindre hus.